Pejabat TP HEPA

Fungsi

 • Menjadi ahli Mesyuarat Exco TNC (HEPA)
 • Mempengerusi Mesyuarat Ketua-ketua Unit HEPA Kampus Kesihatan
  • Laporan Tahunan HEPA
  • Laporan KPI yang diminta oleh Bahagian Pembangunan Institusi
  • Data Anugerah yang diterima oleh Pelajar - MyMOHES
  • Buku Panduan Siswa Penuh Masa/ Pengajian Jarak Jauh
  • Data-data yang diminta oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
 • Merancang penyediaan Bajet Belanja Mengurus HEPA Kampus Kesihatan
 • Mempengerusi Perjumpaan Bulanan staf HEPA Kampus Kesihatan
 • Mengurusetia Program Siswa Lestari (PSL) Kampus Kesihatan
 • Membantu pengurusetiaan Majlis Pemilihan Siswa
 • Membantu TNC HEPA dalam menguruskan dan menyelaras penyediaan
 • dokumen-dokumen berikut :
 • Mengurusetia Program-program Ad-hoc Timbalan Naib Canselor dan Pengarah Kampus
 • Menguruskan penyertaan dan penghantaran pelajar-pelajar ke pertandingan/penyertaan/jemputan debat, pidato, bengkel dan seminar anjuran KPT, IPTA/IPTS, Agensi dalam dan Luar Negara
 • Menjadi Ahli Mesyuarat JKPO Kampus Kesihatan
 • Menyelaras Pengurusan dan Pentadbiran Unit-unit HEPA Kampus Kesihatan