Unit Kaunseling Kebajikan & Kesukarelawanan

 • UNIT KAUNSELING  
 • Perkhidmatan bimbingan kaunseling dan konsultasi (individu & Kelompok)
 • Interpretasi alat ujian psikologi
 • Ujian personaliti
 • Ujian stress (Depression Anxiety and Stress Scale)
 • Ujian kerjaya (Self-direct Search)
 • Pengurusan cuti dengan kebenaran
 • Pengurusan nasihat bantuan Tabung Kebajikan Pelajar
 • Bengkel Interaktif : Khusus bagi program intervensi dan bimbingan
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program-program Psiko-sosial
 • Pengurusan program pendidikan penyalahgunaan dadah dikalangan pelajar
 • Penyelaras Sekretariat Mentor Rakan Siswa
 • Menyediakan dan menyelenggara rekod sesi kaunseling/aktiviti bagi tujuan interpretasi, tindakan susulan dan statistic
 • PERKHIDMATAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR
 • Tuntutan Kematian Pelajar
 • Tuntutan Kematian Ahli Keluarga
 • Permohonan Bantuan Kewangan
 • Permohonan Bantuan Alat Sokongan
 • Permohonan Bantuan Bencana Alam
 • Permohonan Bantuan Rawatan dan Pembedahan

Kesukarelawanan

 • Penasihat kepada entiti-entiti di bawah Kor sukarelawan
 • Menyelaras aktiviti sekretariat – sekretariat sukarelawan
 • Menasihat program-program yang dianjurkan oleh sekretariat
 • Mengumpulkan laporan-laporan aktiviti sekretariat
 • Pegawai Penasihat dan Pemantau program-program IM4