ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITI DAN USM METERAI PERJANJIAN PERSEFAHAMAN

KUALA LUMPUR, 15 Mei 2018 – Satu majlis penyerahan dokumen perjanjian persefahaman (MoU) Istanbul Medeniyet Universiti dan Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK), Universiti Sains Malaysia (USM) telah diadakan di Hotel Istana, di sini hari ini.

Matlamat utama perjanjian persefahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang perawatan kesihatan menggunakan  modul Balance Exercise (Bal-Ex) yang telah diperkenalkan oleh Pensyarah Kanan PPSK yang juga merupakan Ketua Penyelidik Bal-Ex, Dr Zuraida Zainun.

Bal-Ex Dance merupakan tarian terapi berasaskan senaman keseimbangan ringkas untuk individu yang mengalami masalah keseimbangan badan dan penyakit vertigo.

Melalui MoU ini juga, kedua - dua pihak akan bekerjasama untuk membangun dan melaksanakan program pasca siswazah dalam bidang kesihatan awam, penyelidikan, program pertukaran pelajar dan pengurusan penjagaan kesihatan di peringkat antarabangsa.

MoU ini menunjukkan kesungguhan semua pihak di dalam menyokong usaha universiti untuk mewujudkan kerjasama dengan pelbagai universiti luar melalui perancangan pengurusan yang strategik dan sistematik dalam menangani isu-isu  berkaitan teknologi penjagaan kesihatan yang lestari.

Dekan PPSK, Profesor Dr Norazmi Mohd Nor berharap dengan termeterai MoU ini, ia akan menjadi titik mula ke arah pelbagai usahasama lain pada masa hadapan di dalam perkongsian kepakaran khususnya untuk melonjakkan aktiviti penyelidikan.

"Diharapkan kerjasama ini akan membuka ruang dan peluang kepada kedua-dua universiti untuk meningkatkan lagi tahap ilmu dan kemahiran pelbagai pihak yang terlibat dan saya yakin bahawa usaha ini akan menempatkan USM ke tahap yang lebih tinggi di persada dunia," katanya.

Majlis penyerahan persefahaman ini dihadiri oleh Dekan PPSK Profesor Dr Norazmi Mohd Nor dan Dr. Zuraida Zainun yang mewakili USM manakala pihak Istanbul Medeniyet Universiti pula diwakili oleh Profesor Mahmud Tayyar Kalcioglu.

Teks: Mohamad Iqmal Mathlan / Foto: Wan Mohd Rashidi Wan Mood

Contact Us

Media and Public Relations Centre 
Universiti Sains Malaysia,
Kampus Kesihatan,
16150 Kubang Kerian
Kota Bharu, Kelantan
 
Phone. : +609-7673000
Fax : +609-7671060

Government Links

 
 

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

Security & Privacy Policy

  • Last Update:14 January 2019.

© 2018 Media and Public Relations Centre. Universiti Sains Malaysia, Health Campus. All rights reserved.