Piagam Pelanggan

Cetak
Kami komited untuk mencapai misi dan visi USM dengan:
 
  • Memperkasakan pelajar dengan nilai dan ciri yang diterima dalam pasaran tempatan & global.
  • Memperkasakan penyelidik untuk meningkatkan hasil penyelidikan dan inovasi yang diiktiraf dan memberi impak kepada masyarakat dan kelestarian global yang mampan.
  • Memperkukuhkan kecemerlangan akademik melalui pembangunan profesional yang berterusan dan teknologi canggih.
  • Mendidik dan menguatkan usaha untuk merealisasikan agenda kemampanan Universiti.
  • Memperkuat rangkaian kerjasama universiti di pelbagai rangkaian strategik tempatan & global.
  • Mengukuhkan tadbir urus Universiti melalui peningkatan kualiti & profesional yang berterusan.