Objektif Kualiti

  1. Memastikan kebersihan tandas di Desasiswa Nurani mencapai tahap kebersihan sekurang kurangnya 80% setiap bulan.
  2. Memastikan aduan kerosakan yang diterima daripada penghuni dilaporkan ke Pusat Aduan Kerosakan dalam masa 24 jam bekerja daripada tarikh aduan diterima.
  3. Memproses dan menghantar semula bil dan tuntutan bayaran ke Jabatan Bendahari dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.