Pentadbiran dan Pengurusan

Desasiswa Nurani adalah diketuai oleh seorang Penggawa, Penolong Pengurus Asrama, Pembantu Tadbir  dan Kakitangan Sokongan yang lain dan turut dibantu oleh dua orang Penolong Penggawa.

Pejabat Pentadbiran Desasiswa terletak di Aras Bawah blok dimana terletaknya Dewan Nurani dan dibuka untuk urusan pada waktu pejabat.