• Kursus
 • Lokasi Kursus/ Course Location

Jadual dan Lokasi Kursus

Lokasi Dan Hari Aktiviti Kursus
(Semester 1 Sidang 2017/2018)

Location and Days of Course Activities
(1st 
Semester, Academic Session 2017/2018)

Note/Notes:

 1. Kursus dikumpulkan berdasarkan hari aktiviti iaitu (A), (B), (C), (D), (E), (F) dan (G) (Sila rujuk tajuk lajur dalam jadual di bawah)
  Courses are group based on its days of activities i.e. (A), (B), (C), (D), (E), (F) and (G) (Please refer to column header of the table below)

 2. Kursus dalam kumpulan (A) dan (B) dijalankan pada waktu yang sama.
  Courses in group (A) and (B) are carried out at the same time.

 3. Pelajar yang mendaftar kursus dari kumpulan (A) atau (B) tidak boleh mendaftar kursus kedua dari kumpulan yang sama. Ini bagi mengelakkan pertindihan aktiviti kursus.
  Students who register courses from group (A) or (B) should not register another course from the same group. This is to avoid overlapping of course activities.

 4. Pelajar yang mendaftar kursus dari kumpulan (C), (D), (E), (F) dan (G) tidak akan menghadapi masalah pertindihan aktiviti kursus.
  Students who register courses from group (C), (D), (E), (F) and (G) would not face overlapping of course activities.

MUAT TURUN JADUAL DAN LOKASI KELAS

Nota:

 1. PRK = Pusat Rancangan Kokurikulum (Rujuk laman web PRK untuk kenalpasti bengkel pengajaran bagi aktiviti kursus)
 2. Kesemua kursus diselesaikan dalam tempoh masa satu semester KECUALI dinyatakan sebagai BERPAKEJ 2 semester.
 3. Kursus berpakej dua semester: Pelajar yang mendaftar kursus ini perlu mengikuti aktiviti kerja kursus pada semester pertama dan semester kedua.
 4. Kursus berpakej dua semester yang ditawarkan adalah WTD103/3, WTD203/3, WPA101/2,  WCC123/2, WCC223/2, WCC323/2, WKM102/2, WCC108,WCC208
 5. Kursus berperingkat: Kursus berperingkat ditawarkan secara berasingan sebagai Peringkat 1, Peringkat 2 dan Peringkat 3. Pelajar yang ingin mengikuti kursus pada peringkat yang lebih tinggi perlu mengikuti dan lulus kursus peringkat lebih rendah.
 6. Laman web PRK: www.kck.usm.my/pkkk

..